Βιογραφικό

Ο καρδιολόγος Σίμος Σιάχος ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Αγρινίου με βαθμό “Άριστα” και εισήχθη μέσω Πανελλήνιων εξετάσεων το 1992 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών από όπου αποφοίτησε το 1998 με βαθμό “Λίαν Καλώς. Μετά την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου και τη στρατιωτική θητεία ειδικεύτηκε στην Καρδιολογία στο Γ.Ν.Πατρών “Ο Αγ. Ανδρέας” και στο Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Πατρών (αιμοδυναμικό τμήμα). Εξειδικεύτηκε στις νεότερες τεχνικές υπερήχων καρδιάς (stress echo, διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, speckle tracking) στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιώς και το 2015 απέκτησε κατόπιν εξετάσεων τη σχετική άδεια. Είναι πιστοποιημένος από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (EACVI) στο διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς (γραπτές εξετάσεις και logbook). Επίσης έχει πιστοποιηθεί από την Ελληνική Εταιρία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) στην εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής ενηλίκων (Advanced Life Support), ενώ έχει μετεκπαιδευτεί στη Λιπιδιολογία από την Ελληνική Εταιρία Αθηροσκλήρωσης

Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Ναύπακτο από το 2009, ενώ από το 2013 έως σήμερα είναι επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας του Τζάνειου Νοσοκομείου και από τον Ιανουάριο του 2018 συμμετέχει στις εργασίες του Τακτικού Ιατρείου Συγγενών Καρδιοπαθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Επίσης εργάζεται στο καρδιολογικό τμήμα στο Ολύμπιον Θεραπευτήριο Πατρών από το 2009.