Οι υπηρεσίες μας

 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:                       

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
 • Διαθωρακικό υπερηχογράφημα – Triplex καρδιάς και μεγάλων αγγείων
 • Νεότερες τεχνικές υπερήχων καρδιάς (Tissue doppler – 2D Strain – Speckle Tracking)
 • Ηχοκαρδιογραφία αντίθεσης (contrast echo)
 • Δυναμική ηχωκαρδιογραφία (Stress echo)
 • Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα (ΤΕΕ) που πραγματοποιείται στο Ολύμπιο Θεραπευτήριο Πατρών
 • Δοκιμασία (Τεστ) Κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα
 • Holter ρυθμού 24 ωρών και 7 ημερών
 • 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης
 • Παιδοκαρδιολογικό και προσχολικό έλεγχο
 • Προεγχειρητικό έλεγχο
 • Προληπτική Καρδιολογία (Ρύθμιση λιπιδίων – Αρτηριακή Υπέρταση)
 • Κατ’οίκον καρδιολογικό έλεγχο με φορητό ηλεκτροκαρδιογράφο και υπερηχοκαρδιογράφο